Vul uw gegevens in en ontvang gratis en vrijblijvend offertes van trapliftleveranciers

Uw postcode
Velden met * zijn verplicht.

We werken alleen met erkende liftleveranciers.

U kunt tot 35% besparen op een traplift. Bespaar ook honderden euro’s door offertes te vergelijken.

Wees verstandig, vergelijk altijd meerdere offertes voor u beslist.

De aanschaf van een traplift

Een traplift is voor veel mensen een belangrijk hulpmiddel. Wanneer u de trap niet meer zelfstandig kunt gebruiken dan kan een traplift een goede uitkomst zijn. In andere gevallen is het nog niet duidelijk of de traplift er direct moet komen. Doordat er bijvoorbeeld een operatie is gepland en u de uitkomst daarvan nog niet kunt weten. Eventueel is een traplift een tijdelijke oplossing. Een traplift wordt in de meeste gevallen op maat gemaakt en afgesteld op uw persoonlijke thuissituatie. Daarom is het moeilijk om vooraf te bepalen hoeveel een traplift u exact gaat kosten. Het vergelijken van de prijzen van trapliften is daarom niet eenvoudig en kan een intensieve speurtocht voor u zijn. We willen u graag helpen om precies aan te geven wat u allemaal kunt verwachten.

Hoe betaalbaar is een traplift?

Ontdek voor uzelf hoe betaalbaar een traplift kan zijn. De prijs van een traplift is afhankelijk van hoe groot uw woning of woonruimte is, of wat de exacte breedte van uw trap is maar ook van een aantal andere factoren. Welke prijsstelling kunt u verwachten? Een luxere uitvoering van de stoel zal duurder zijn bijvoorbeeld. Maar een reguliere stoel heeft geen meerprijs. De prijs van de traplift is echt sterk afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en het specifieke soort traplift dat u wilt. Alle genoemde prijsverschillen kunt u uiteraard goed terug zien in de offertes. Vraag daarom altijd meerdere offertes aan.

Welke prijs kunt u verwachten?

De prijs van de traplift is afhankelijk van het soort traplift dat u wilt. Zo kost een normale traplift in de regel aanzienlijk minder dan een luxere uitvoering. Het aantal bochten die een traplift dient te maken, zorgt voor een hogere tariefstelling. Voor een traplift die meer dan twee bochten dient te maken, kunt u rekening houden met een prijs vanaf €5.000. Terwijl een traplift voor rechte trap al mogelijk is vanaf €2.000. Een rechte trap is dus meestal de goedkoopste optie. Dit heeft onder meer te maken met de montage van de traplift. Op een rechte trap is dit tenslotte veel eenvoudiger. Hoe meer bochten, hoe lastiger het wordt om de traplift te monteren. Dit ziet u uiteraard ook terug in de verschillende offertes.

Traplift

Verschillende leveranciers

Er zijn verschillende leveranciers van trapliften. Een aantal bekende leveranciers zijn bijvoorbeeld Handicare, ThyssenKrupp, Stannah, Otolift Trapliften en PractiComfort. Welke leverancier u kiest, heeft natuurlijk ook invloed op de prijs. Bij sommige leveranciers heeft u de mogelijkheid om een lift te huren. Leveranciers waar u liften kunt huren zijn bijvoorbeeld Otolift en Triwa. Er zijn zelfs een aantal leveranciers waar u tweedehands liften kunt bestellen. Vanzelfsprekend betaalt u hier ook een lager bedrag voor. Leveranciers waar u tweedehands liften kunt aanschaffen, zijn bijvoorbeeld TipTop en Smienk. Welke leverancier u het beste kunt kiezen is afhankelijk van uw eigen wensen.

Het installeren van de traplift

De installatie van een traplift duurt niet zo lang. Binnen enkele uren is de traplift meestal klaar voor gebruik. U hoeft niet bang te zijn dat er blijvende schade ontstaat aan de trap. Het monteren van een traplift op een trap met bochten is complexer waardoor de montage meer tijd in beslag neemt. De traplift moet altijd door een ervaren monteur geïnstalleerd worden. Daarna zal de monteur de lift goed controleren. Wanneer het zeker is dat de lift correct geïnstalleerd is dan is de traplift klaar voor gebruik.

Het onderhoud van de traplift

Als de traplift eenmaal geplaatst is, dan is het ook belangrijk dat deze in goede staat blijft. Meestal is één onderhoudsbeurt per jaar al voldoende. Ook krijgt u bij de meeste leveranciers één jaar gratis onderhoud. Een monteur heeft verschillende onderhoudscontracten waaruit u kunt kiezen. Het is belangrijk dat u een monteur kiest die voldoende ervaring heeft met uw soort lift. Als u wilt voorkomen dat de garantie verloopt dan is het aan te raden om de trap in ieder geval één keer per jaar te laten controleren.

Wat is de WMO?

Er zijn veel vragen over de WMO maar wat is dit nu precies? Als u langer thuis wilt blijven wonen is in Nederland de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Die dient er zorg voor te dragen dat dit mogelijk gemaakt kan worden voor iedereen, mensen met een ruime en een krappe beurs. De WMO houdt in dat er sprake is van het verstrekken van hulpmiddelen die hiervoor dienen. Een hulpmiddel is bijvoorbeeld een traplift, welke aan te schaffen is via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Zorg aan zieken en gehandicapten

Deze wet stamt uit het jaar 2015 en regelt zorg aan zieken en gehandicapten. De volledige titel luidt "Wet van 9 juli 2014", 'houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang'. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden en is de opvolger van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die eerder in 2007 was ingevoerd. WMO 2015 vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat verder bestaat uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Het rechtsgebied waaronder de WMO valt betreft: Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht. De WMO is met name gericht op de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning dient erop gericht te zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Hervorming WMO 2015

WMO 2015 is een onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015. Met de Wmo 2015 wordt de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning aangepast aan de veranderende eisen van - en omstandigheden binnen de maatschappij. Mensen willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen leven behouden en niet eenzaam zijn. De overheid wil de mogelijkheden tot het bieden van passende ondersteuning aan mensen in de eigen leefomgeving door het sociale netwerk of met behulp van gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid beter benutten. Hiervoor is belangrijk dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet te participeren en deel te nemen aan het dagelijkse leven. Gemeenten hebben de opdracht de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen.

WMO in 2019

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo gewijzigd: Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal 17,50 Euro per 4 weken. Op deze manier kan iedereen met subsidie een traplift aanschaffen.

Bij Liftoffertes kunt u meerdere offertes aanvragen als u een traplift wenst voor uw woning of woonruimte. Bent u benieuwd naar de prijzen? Dan raden we u aan om gratis offertes bij ons aan te vragen. Op deze manier bespaart u kosten en heeft u helder en vakkundig overzicht van het aanbod. We helpen u graag verder.