Bel me terug

Prijsindicatie

Bel gratis 0800-1960
Liftprijzen vergelijken

Disclaimer

Deze website is eigendom van Liftoffertes.nl. De informatie op deze website bevat alleen algemene informatie. Liftoffertes.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Liftoffertes.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website. Het is mogelijk dat via de internetsite van Liftoffertes.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Liftoffertes.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Als de website niet bereikbaar is dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.  Liftoffertes.nl behoudt zich het recht voor om de disclaimer te allen tijde aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u hier.

Liftoffertes.nl geeft geen rechtstreeks advies. Wij verrijken uw offerteaanvraag. Onze partners geven u uiteindelijk een definitief advies. 

Liftoffertes is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen tussen u en de door u gekozen liftleverancier. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden lezen.

Liftoffertes draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Liftoffertes levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is.

Liftoffertes behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Liftoffertes behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.

Gedurende uw bezoek aan websites van Liftoffertes worden basisgegevens van u als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Liftoffertes. Deze gegevens zijn oorspronkelijk bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om uw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.

Beschermt en vrijwaart Liftoffertes, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Liftoffertes is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Liftoffertes, verboden.