Vul uw gegevens in en ontvang gratis lift offertes

Vul plaats of postcode in
Velden met een * zijn verplicht.

De voordelen van Liftoffertes

Makkelijk vergelijken van erkende leveranciers op prijs en kwaliteit

In één keer opvragen van meerdere offertes

Liftleveranciers weten dat ze via Liftoffertes met elkaar in concurrentie staan en moeten dus scherp offreren

Vrijblijvend hulp krijgen via 0900-0400434

Lift Offerte Huislift voorbeeld

Wilt u weten hoe een huislift offerte is opgebouwd en uit welke elementen en kostenposten een huislift offerte bestaat? Dat is zeer begrijpelijk want een lift aankopen is geen kleine uitgave. We hebben voor u een voorbeeld van een huislift offerte gemaakt van een van onze partners. Zo kunt u een goed beeld vormen van wat het inhoudt als u offertes aanvraagt en wat u dan kunt verwachten. Bij een volledige offerte krijgt u bouwtekeningen en/of lifttekeningen van de liftleverancier met de offertes meegestuurd. Bekijk de informatie goed door en vraag altijd meerdere offertes aan zodat u allles goed kunt vergelijken.
We helpen u graag met het hele proces.


Uw referentie : Voorbeeld Huislift offerte

T. Willems
Burgwal 6
8261 EM Kampen
Datum : 15 september 2021
Onze referentie : LIFT-01-XX
Uw referentie : Voorbeeld Huislift offerte

Betreft : aanvraag liftinstallatie t.b.v. woning te Kampen

Geachte heer Willems,


Bijgaand onze aangepaste aanbieding gebaseerd op het huidige prijspeil en de gegevens.
Wij bieden u de volgende installatie aan: een Home Huislift/platformlift.

Deze elektrische platformlift met zelfdragende schachtconstructie is uitermate geschikt voor het gebruik in woningen met een geringe hefhoogte. De lift voldoet geheel aan de voorschriften zoals gesteld in de richtlijn machines. De lift voldoet aan de Europese veiligheidsregels en worden geleverd en vervaardigd volgens de richtlijn machines 2006/42/EC en de norm voor platformliften EN 81-41. In de technische omschrijving wordt de lift uitgebreid beschreven.


Met vriendelijke groet,

Liftoffertes

 

De projectprijs is als volgt opgebouwd:

Basisuitvoering incl.:

 • Standaard platform cabine in kleur wit, RAL 9010-60;
 • Vloerafwerking marmoleum of rubber noppen naar keuze;
 • Schachtdeuren (type 1d) in kleur wit, RAL 9010-60;
 • Schachtwand met panelen in kleur wit, RAL 9010-60;
 • Schachtplafond voorzien van LED spot verlichting
 • GSM-module t.b.v. spreek-/luisterverbinding (excl. SIM kaart)
 • Opklapbaar zitje onder bedieningstableau platform gemonteerd


Totaalprijs platformlift, type LO 2021: € 21.300,--

Relatiekorting - 1.500,--

Totaalprijs 1 lift € 19.800,--

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. (BTW bedraagt € 4.158,00)


Meerprijzen / stuk

 • Huur tijdelijke SIM-kaart, per maand € 16,95
 • Veiligheidskeuring door een onafhankelijke keurende instantie (incl. assistentie Liftkeurder) € 1.100,--
 • Onderhoud op basis van 2 beurten per jaar, per jaar € 495,--

   Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW.


Let op:

Voordat de lift geplaatst kan worden dienen de volgende zaken bouwkundig bezien te worden:

- De lift wordt geplaatst volgens de laatste tekeningen van de architect (tekeningnummers 110101 MS 1100-V03 A3.pdf en 110701 MS 1900-V02 A3.pdf)

- Op de vloer van de begane grond dient een put van 60mm gecreëerd te worden. Indien dit niet mogelijk is kunnen we de lift op de vloer plaatsen met een oploopplaat;

- Bouwkundig dient te worden bezien of de vloer het gewicht van de lift kan dragen. Zie hiervoor de bijgevoegde tekening en opgave krachten;

Betalingstermijnen

Wij hanteren de volgende betalingstermijnen voor dit project t.w.:

 • Eerste termijn 30% van de opdrachtsom bij opdracht
 • Tweede termijn 35% van de opdrachtsom bij goedkeuring lifttekening / start productie
 • Derde termijn 30% van de opdrachtsom bij montage gereed
 • Vierde termijn 5% van de opdrachtsom bij oplevering / afgifte garantieverklaring

In overleg zijn andere betalingstermijnen bespreekbaar welke beter bij u kunnen passen. De genoemde termijnen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Wij kunnen de lift pas in productie nemen na de ontvangstbetaling van de eerste termijn en nadat alle bouwkundige gegevens bij ons bekend zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever niet voldaan heeft aan al haar betalingsverplichtingen, blijven de door ons geleverde onderdelen op het werk ons eigendom.

Wetketenaansprakelijkheid

Niet van toepassing door het geringe loonkostenbestanddeel op de montageplaats.


Algemeen

De prijs geldt voor levering franco werk (mits goed bereikbaar) en is inclusief montage en bedrijfsvaardige oplevering echter exclusief BTW.

Leveringsvoorwaarden
Onze leveringen zijn franco werk inclusief montage en met in acht name van de bijgevoegde leveringsvoorwaarden. De aangeboden lift voldoet geheel aan de machine richtlijn. De lift wordt geheel bedrijfsklaar aan u opgeleverd, inclusief bouwkundige gegevens en afwerking van de cabine en liftschacht. Wij kunnen de lift pas in productie nemen na betaling van de eerste termijn en nadat alle bouwkundige gegevens bij ons bekend zijn.

Kosten meer- en minderwerk
Indien er meer- of minderwerk van toepassing is, zijn de volgende bedragen van toepassing:

 • Uurloon € 73,50
 • Voorrij kosten € 75,--

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW.


Geldigheidsduur offerte
Wij behouden ons het recht voor de technische uitvoering en/of de prijs van de in deze offerte omschreven lift, 60 dagen na datum van deze offerte aan te passen.

Levertijd
De levertijd bedraagt ca. 8 weken na goedkeuring van tekeningen en de betaling van de eerste termijn.


Technische Omschrijving,
type LO 2021

Model platformlift

LO 2021

Hefvermogen

max. 400 kg / 5 personen

Snelheid 

0,15 m/s

Aantal stopplaatsen

2

Aantal schachttoegangen

2

Aantal cabinetoegangen

2

Opstelplaats;

binnen

Hefhoogte

3730 mm

             
Aandrijving  
Plaats aandrijving   boven in de schacht
Type  geleide kettingsysteem
Vermogen / afzekerwaarde  0,55 kW / 1 x 10 A (incl. frequentie regeling)
Aansluitspanning 230 V~ (1 fase), 50 Hz, 0 en aarde

 

Schacht

 

Schachtconstructie    

zelfdragend, modulair opgebouwd uit sandwichpanelen. Deze constructie is niet brandwerend.

Afwerking schacht 

in kleur wit, RAL 9010-60

Schachtafmeting, uitwendig  

1050 x 1250 mm (b x d)

Benodigde vloersparing, uitwendig

1080 x 1280 mm (b x d)

Putdiepte

90 mm

Uitloophoogte  

2600 mm

Schachtplafond

in kleur wit, RAL 9010-60 en voorzien van LED spot verlichting

Ligging schachttoegangen

  haaks

 

Platform

 

Platform afmeting  

1080 x 1070 mm (b x d)

Afwerking (bedieningstableau)

in kleur wit, RAL 9010-40 (gelijk aan schacht)

Vloerbekleding

vinyl of rubber bekleding (volgens brochure fabrikant)

Verlichting 

LED spots onder bedieningstableau gemonteerd

Beveiliging

platform is voorzien van knelbeveiligingen rondom het platform en aan de bovenzijde, zodat personen of materialen niet bekneld kunnen raken

Zitbankje 

inclusief, opklapbaar

Bedieningstableau

horizontaal tableau met grote drukknoppen. Voorzien van terug meldsignaal voor elke stopplaats, noodstopknop, een “alarm” knop met spreek-/luisterverbinding met GSM. Alle knoppen kunnen voorzien worden van braïlle aanduiding.


Schachtdeuren

 

Deurtype

handbediende draaideuren met 2 panoramische vensters (1d), zelfsluitend. Voorzien van RVS handgreep.

Deurbediening

handmatig, de deuren kunnen uitsluitend geopend worden indien het platform zich op de betreffende verdieping bevindt

Deurafmeting

800 x 2000 mm (b x h)

Afwerking 

in kleur wit, RAL 9010-40 (gelijk aan schacht)

Brandwerendheid schachtdeur(en) 

tegen meerprijs leverbaar

Drukknoptableaus

RVS voorzien van noodstop, geplaatst in deurkozijn


Machine en Besturing

 

Besturingsvorm

PLC besturingsysteem

Bediening platform

Vasthoudbesturing d.m.v. een “drukknop” per stopplaats, voorzien van optische signalering.

 Na indrukken zal de lift naar de verdieping vertrekken. De drukknop moet dus ingedrukt blijven.

Bediening schachttoegang

Overnamebesturing bij elke schachttoegang d.m.v. een “haalknop”, voorzien van optische signalering. Na kort indrukken zal de lift naar de verdieping komen. De drukknop                            hoeft niet ingedrukt te blijven.

Plaats besturingskast 

Op de bovenste stopplaats direct naast de schachtdeur

Afmeting besturingskast 

210 x 145 x 2000 mm (b x d x h) Afwerking in kleur wit, RAL 9010-40 (gelijk aan schacht)

Beveiliging 

De lift is voorzien van een zelf controlerende snelheidsbegrenzer. Tevens is een nooddaalsysteem aangebracht waarmee de lift, bij stroomuitval, handmatig of met accu naar de ondergelegen verdieping verplaatst kan worden.

Overlastschakeling 

 inclusief

Homelanding

optioneel: wanneer de lift 1 minuut niet wordt gebruikt, parkeert deze zich op een vooraf aangewezen stopplaats.

Storingsmelding 

inclusief d.m.v. potentiaal vrij-contact

Brandalarmschakeling

tegen meerprijs leverbaar


Voorzieningen

 
Elektrische voorzieningen in het servicepaneel kracht- / lichtverdeelkast met hoofdschakelaar verlichting (schakelbaar)
Diversen wettelijk voorgeschreven opschriften (stickers) certificaat , gebruikershandleiding en liftboek
Geluidsniveau <45 dB, gemeten op 1 meter van de lokatie van de besturingskast
                              

Opslagkosten

Indien de overeengekomen aanvang montage buiten onze schuld vertraging oploopt, zoals vastgelegd in het montageplanning liftinstallatie rapport en deze met meer dan 2 (twee) weken wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor om de kosten à € 150,-- per week / liftinstallatie (exclusief BTW) voor opslag en verzekering bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Afvalverwerking
Het afvoeren verpakkings- en restmaterialen wordt door ons op milieuveilige wijze verzorgd.

 1. De eventuele kosten voor beschikbaar stellen van de opstelplaats en eventuele vergunningen zijn niet inbegrepen.

Tekeningen
De lifttekeningen worden door liftleverancier vervaardigd met een geautomatiseerd CAD-systeem. In de basis geldt dat specifieke indelingen of exacte bouwkundige situaties niet worden overgenomen van bouwkundige tekeningen. Het tekenwerk zal door de liftleverancier in 3-voud ter goedkeuring ingedient worden (PDF) en eveneens in 3-voud voor definitief aan u verstrekt worden. Uitgangspunt hierbij is dat er maximaal twee wijzigingsrondes kunnen plaatsvinden. Afwijkende verzoeken, meer wijzigingsrondes en extra sets tekeningen kunnen leiden tot verrekening van de hiermee gemoeid gaande extra kosten.

Bouwgebruik
Platformliften, type LO2021, zijn niet geschikt voor het gebruik als bouwlift.

Intern transport op de bouwplaats
Het horizontaal en verticaal transport van de liftonderdelen wordt door ons volledig verzorgd, als het materiaal vanaf de losplaats van de vrachtwagen tot in het gebouw via een verhard pad van minimaal 900 mm breed en 1800 mm hoog kan plaats vinden (transport met behulp van rolwagens). Er hoeft in dat geval door de bouwkundig aannemer geen bouwkraan ter beschikking te worden gesteld.
In alle andere gevallen dient het materiaal door of vanwege de opdrachtgever tot in het gebouw te worden gebracht.

Werkvloeren en/of steiger
Ten behoeve van de montage zijn er werkvloeren en/of een steiger in de schacht noodzakelijk. Deze worden voorzien door Liftoffertes (speciale steigerconstructie voor LO 2021).

Op aanvraag kunnen de bouwkundige en elektrische werkzaamheden ook door de liftleverancier verzorgd worden.

Bouwkundige voorzieningen (door derden).

 • het houden van sparingen en nissen volgens opgave Liftoffertes,
 • alle hak-, breek-, timmer-, metsel- en schilderwerkzaamheden,
 • een afsluitbare opslagruimte voor het materiaal ter grootte van 20 m2,
 • een gemakkelijk en veilig begaanbare en van voldoende vast aangebrachte lichtpunten voorziene,

toegangsweg (niet via privé-vertrekken) naar de bovenste schachttoegang,

 • het beveiligen van de schachttoegangen en vloersparingen d.m.v. voetstootlijsten, knieregels en bovenregels.


Elektrische voorzieningen (door derden)

 • een voedingsleiding (1 fase 230 Volt) met voldoende overlengte op de bovenste stopplaats en een voedingsleiding voor de schachtverlichting (1 fase 230 Volt) eveneens op de bovenste stopplaats,
 • het stroomverbruik tijdens de montage,
 • bij aanvang van de montage moet zowel de definitieve gemeenschappelijke voedingskabel tot op de bovenste stopplaats met voldoende vermogen aanwezig zijn (zie Technische Omschrijving),
 • Er dient voldoende verlichting voor de schachttoegangen (50 lux) en ter plaatse van de besturingskast (200 lux inschakelbaar), gemeten op de vloer, aanwezig te zijn.
 • een analoge telefoonaansluiting met voldoende overlengte tot aan de besturingskast van de liftinstallatie (moet aanwezig zijn bij start montage), indien van toepassing – indien de GSM-module wordt toegepast dient er een geactiveerde SIM-kaart (zonder PIN-beveiliging) aangeleverd te worden (moet aanwezig zijn bij start montage). Wij leveren een tijdelijke SIM-kaart mee welke ca 2 maanden werkzaam zal zijn. De kosten van deze telefoonaansluiting alsmede de gespreks- en abonnementskosten komen voor rekening van de lifteigenaar/beheerder van de lift,

Overig

 • voorzieningen, welke zullen ontstaan door eisen van brandweer- en/of stroomleveringsbedrijf en niet in uw aanvraag gesteld, hebben wij uitgesloten,
 • de temperatuur in de liftschacht en ter plaatse van het servicepaneel op de bovenste stopplaats moet tussen de +5º C en de +40º C bedragen.

Bijzonderheden van de aangeboden lift

De LO 2021 is een moderne lift waarbij door plaatsing van de aandrijfmachine in de schacht met minimale bouwkundige afmetingen toch een optimale verticale transportfaciliteit wordt gerealiseerd. Door toepassing van de modernste elektronische technieken op het gebied van besturen en aandrijven wordt een zeer hoog comfort en gebruiksgemak gerealiseerd.

Door toepassing van frequentieregeling op de liftaandrijving wordt een zeer soepele loop verkregen, met nauwelijks waarneembare overgang van rijden naar stoppen. Het stopverschil tussen het platform en de verdiepingsvloeren is nihil. Door de toepassing van een dergelijke aandrijving kan de waarde van de hoofdstroomzekeringen zeer laag worden gehouden.

Veiligheid van de aangeboden liftinstallatie
De LO 2021 is ontworpen naar de nieuwste Europese veiligheidsrichtlijnen en is volledig in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving op het gebied van platformliften. Als veiligheidsvoorziening wordt een spreek-/luisterunit aangebracht zodat gebruikers, in het niet aannemelijke geval van een opsluiting, d.m.v. een voorgeprogrammeerde telefoonverbinding contact kunnen leggen met een servicedienst. Door het indrukken van de alarmbel in de liftcabine wordt een spreek-/luisterverbinding tot stand gebracht met een servicedienst en worden de opgesloten gebruikers voortdurend geïnformeerd over hoe de hulpverlening wordt geregeld en verloopt.


Keuring en oplevering
De installatie wordt door ons op veiligheid en goed functioneren getest en geleverd met een compleet technisch dossier. Op verzoek en tegen meerprijs kan de installatie door een onafhankelijke instantie zoals de TÜV of het Liftinstituut gekeurd worden. Oplevering geschiedt door de montageleider waarbij een opleverbewijs door beide partijen getekend zal worden. Op dit moment gaat de garantie en het gratis onderhoud gedurende 6-12 maanden in. Tevens zal door de liftleverancier een voorstel voor het onderhoud aan u toegezonden worden.


Onderhoud en service
Voor veilig gebruik van de installatie na plaatsing en ingebruikname bent u als eigenaar wettelijk verplicht de installatie vakkundig te laten onderhouden. Ook dient in de garantieperiode onderhoud te worden uitgevoerd. In het Warenwetbesluit machines (artikel 3) is vastgelegd dat u als (toekomstige) eigenaar van de lift verantwoordelijk bent de lift in goede staat van onderhoud te houden. Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet kunt u aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. Daarnaast verlengt vakkundig onderhoud de levensduur van de installatie en wordt u tijdig geïnformeerd over vervanging van onderdelen wanneer dit nodig is. Dit voorkomt onnodige stilstand en ergernis bij gebruikers. Wij adviseren dan ook een onderhoudscontract door ons af te laten sluiten om optimale bedrijfszekerheid en veiligheid van uw installatie te garanderen en waarborgen. Vraag ons naar de mogelijkheden voor onderhoudsoffertes;

Garantie
De garantietermijn bedraagt 12 maanden na eindcontrole op voorwaarde dat de platformlift gedurende deze periode door Liftoffertes, op basis van een onderhoudscontract, wordt onderhouden (een en ander volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek, artikel V1), gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Haaglanden.De fabrieksgarantietermijn voor het complete aandrijvingsysteem (incl. kettingen) van de LO 2021 bedraagt 10 jaar vanaf de datum van de platform/huislift.

Vraag hier gratis en vrijblijvend meerdere offertes voor een huislift aan.

Huislift offertes aanvragen

Velden met een * zijn verplicht.

Bekijk onderstaande onderwerpen als u meer wilt weten over huisliften?